Nieuws vanuit de praktijk

 • Per 1 maart 2024 zal Geesje met pensioen gaan. Ze is iets meer dan 12.5 jaar aan de praktijk verbonden geweest en we zullen haar missen in het team.

  Hieronder een kort bericht namens Geesje die zij voor de patiënten heeft opgesteld: 

  Beste patiënten,

   

  Zoals de meesten al gehoord hebben ga ik per 1 maart a.s. met pensioen.

  Op deze manier wil ik aan alle patiënten laten weten dat ik hier altijd met veel plezier gewerkt heb.

  Ik waardeer het vertrouwen wat u in mij hebt gehad. De contacten met u allen heb ik altijd als erg fijn ervaren.

  Ik wens u alle goeds toe en wellicht komen we elkaar nog eens tegen.

   

  Veel groeten,

  Geesje Stolk

  Indien u nog een persoonlijke boodschap aan haar wil geven / sturen kan u evt een mail sturen naar praktijkhetkruispunt@gmail.com (let op dit is geen “medisch veilige mail” dus deel geen medische gegevens via deze weg !!) of geef een kaartje bij de balie af . Wij zullen dit over enkele weken in een bundel aan haar geven.

  Per heden heeft Marianne de Bondt het team versterkt , zij zal de taken van Geesje overnemen, binnenkort zal zij zich nog kort voorstellen op de website

 • februari 2024

  per heden zijn we gestart met de pilot “digitale triage” in onze praktijk. Deze pilot is mede mogelijk gemaakt door de ZEL (zorggroep eerste lijn) en in onze regio zijn wij één van de drie praktijken die mee doen ! 

  Doel van de digitale triage is om het voor patiënten makkelijker te maken om de huisartsenpraktijk te bereiken. Met de applicatie is het 24 uur per dag mogelijk om een bericht naar de praktijk te sturen met verschillende doeleinden. Zo kan u middels de applicatie: afspraak aanvragen (nieuwe of vervolg) voor zowel lichamelijke als geestelijke klachten,  zelfmetingen doorgeven (bv bloeddruk of gewicht), makkelijke afspraken annuleren, aangeven dat u uitslagen wil vernemen, herhaalrecept aanvragen, vragen of medicatie stellen en administratieve handelingen doorgeven (bv verhuizing).

  Wanneer u op de zogenoemde landingssite van de applicatie terecht komt, zal u vragen moeten beantwoorden / informatie moeten geven die het voor de assistente mogelijk maken om uw vragen of de juiste manier te kunnen verwerken. Per SMS zal terugkoppeling worden gegeven over de uitkomst (tijd voor afspraak, terugbel afspraak, verwerken van gegevens). 

  Gezien het een pilot betreft, zijn wij (en de makers van de applicatie) uiteraard benieuwd naar uw ervaringen en ontvangen graag positieve maar ook negatieve feedback.

  Wij kijken uit naar de pilot en we hopen het voor u makkelijker te maken om ons te bereiken.

  Door op deze link te klikken komt u in de applicatie !

   

 • Per 1 december 2023 zal Drs Spreeuw zijn werkzaamheden stoppen en van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. 

  Hieronder een zijn persoonlijk bericht aan al zijn / onze patiënten. 

  Aan al onze patiënten,

  Na eenenveertig jaar “dokteren”, waarvan achtendertig jaar in de eigen praktijk hang ik eind november mijn stethoscoop definitief aan de wilgen.

  Met heel veel plezier heb ik al die jaren de mooiste en meest intieme baan die er bestaat mogen invullen. Mooi omdat ik mij geen baan kan voorstellen waarbij een zo lange en zo persoonlijke relatie met een groep van de omvang van een huisartsenpraktijk bestaat en intiem omdat er in de geschetste situatie nooit of nauwelijks geheimen voor elkaar hebben bestaan.

  Samen met u heb ik mogen huilen en mogen lachen. U en ik delen ongelooflijk veel emotionele momenten. Deze ervaringen hebben mij als mens en als arts gevormd en gemaakt tot de persoon welke ik nu ben. Niet perfect, maar wel altijd bereid om mij met en voor u in te spannen en dat voortdurend met uw welzijn als motivatie.

  De betrokkenheid bij u en de praktijk zal ik onmiskenbaar missen. Maar ik laat in de vorm van “de Emmahof” iets moois voor de eerstelijns zorg in Vlaardingen achter en het is inmiddels de hoogste tijd geworden om u aan de nieuwe generatie huisartsen  toe te vertrouwen.

  Dit laatste doe ik zonder te worden geplaagd door twijfels. Want beide jonge opvolgers maken al jaren deel uit van het team en hebben naar mijn gevoel uw vertrouwen inmiddels ruimschoots verdiend. Terwijl ondergetekende stiekem steeds minder in de praktijk aanwezig is geweest.

  Na een zo lange relatie met veel van onze patiënten zou het niet gepast zijn om stilletjes door de achterdeur te verdwijnen. Om die reden heb ik de zaal van verpleeghuis “de Meerpaal” op vrijdag 1 december a.s. van 15.30 tot 18.00 uur gereserveerd om alle mensen uit de praktijk die persoonlijk met mij de voornoemde periode wensen af te sluiten hiertoe in de gelegenheid te stellen.

  Allen die hiertoe niet de wens of de gelegenheid hebben zullen het met dit persoonlijk bericht moeten doen. Hen wens ik vanaf deze plek een lang, gezond en gelukkig leven toe, in de hoop dat mijn opvolgers hen daarbij naar behoren en genoegen zullen kunnen blijven ondersteunen.

  Het gaat u in alle opzichten goed!

  Hartelijke groet, AFM ( Joost ) Spreeuw

 • Mensen die op 1 mei 2024 60 jaar en ouder zijn en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen, vrouwen die 22 weken of meer zwanger zijn, mensen met een BMI groter dan 40 en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. 

  Op advies van het RIVM zullen wij als huisartsen starten met het vaccineren met het pneumokokken vaccin. In het najaar van 2023 krijgt iedereen die geboren is tussen 1-1-1957 en 31-12-1960 de mogelijkheid om een pneumokokken vaccinatie toegediend te krijgen. De vaccinatie beschermt tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken. Pneumokokken kunnen verschillende ziekten veroorzaken, zoals: longontsteking, oorontsteking of neus-bijholte-ontsteking.

  De griep en pneumokokken vaccinatie worden gegeven op donderdag 9 november 2023. De prik wordt op de 1e etage gegeven.

  In verband met spreiding van de drukte wordt u verzocht op onderstaand tijdstip te komen*:

  Eerste letter achternaam (niet tussenvoegsel)

  Tijdsslot

   

  Eerste letter achternaam (niet tussenvoegsel)

  Tijdsslot

  A t/m C

  14:00-14:30

   

  M t/m O

  16:00-16:30

  D t/m F                                             

  14:30-15:00

   

  P t/m S

  16:30-17:00

  G t/m I

  15:00-15:30

   

  T t/m V

  17:00-17:30

  J t/m L

  15:30-16:00

   

  W t/m Z

  17:30-18:00

  *Indien u niet op de voorgestelde tijd kan komen of wanneer u besluit de vaccinatie niet te komen halen (dan ook graag aangeven of het eenmalig is of dat u in de toekomst ook geen uitnodiging wil ontvangen), neemt u dan contact op met de assistente via praktijkhetkruispunt@gmail.com (u wordt teruggebeld of ontvangt een email) of telefonisch.

   

   

 • Sinds 1 september hebben wij het team mogen versterken met een nieuwe asisstente.

  Door de veranderingen in de zorg , het groeien van de praktijkpopulatie en drukte op de werkvloer de afgelopen jaren zijn we enige tijd op zoek geweest naar een versterking voor ons team, deze hebben we gevonden in Mafou Diallo. Mafou zal zich binnenkort kort voorstellen in dit nieuws item.

  Zij zal voorlopig op de donderdag en vrijdag werkzaam zijn op de praktijk. Zij zal de telefoon beantwoorden, de balie bemannen en ze zal starten met spreekuurtjes.

  Ook is Geesje nu werkzaam op de maandagen van de oneven kalenderweken (in plaats van de woensdag in die weken) en zal Arja vanaf heden elke woensdag aanwezig zijn.

 • Per 1 maart 2023 is een nieuwe huisarts in opleiding ons team komen versterken. Zij luistert naar de naam dokter A. Treling.

  “Mijn naam is Anne Treling, ik ben huisarts in opleiding. Als onderdeel van mijn opleiding werk ik een jaar in Huisartsenpraktijk Het Kruispunt.  

  Eerder heb ik als arts gewerkt in het ziekenhuis en op de Huisartsenpost. 

  Ik kijk uit om het komende jaar een bijdrage te leveren aan het team en zie een leerzame periode tegemoet! “

  De assistente zal uiteraard altijd vragen of u het goed vindt om bij de huisarts in opleiding te komen en het is uw goed recht om naar de huisarts zelf te vragen. Dokter Treling valt onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen en er zal overleg plaats vinden over uw bezoek aan dokter Treling met een van de huisartsen.

  Wanneer u vragen heeft kunt u deze altijd stellen via de assistentes.

 • Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

  Hierdoor mogen wij als uw huisarts zijnde geen mail verkeerd via het bekende Gmail account versturen. Dit heeft direct gevolg voor u en ons.

  Wanneer u met ons wil communiceren via de mail zal dit via een omweg moeten gaan. U dient een mail te sturen naar het Gmail adres, met daarin alleen de mededeling dat u contact met ons wilt. Van de overige informatie die u meestuurt, kan de veiligheid niet worden gewaarborgd.

  U zal dan van de assistente een mail ontvangen vanuit een veilig mailadres. In deze mail staat een link naar een beveiligd webadres. U ontvangt een 2e email met daarin een beveiligingscode, deze dient u in te voeren in het webadres van de eerste mail. Daarna komt u in het scherm waarin u ons een veilige mail kan sturen. Ook kan u hierin een bijlage versturen naar ons. Wij zullen dan op uw vraag reageren, wederom vanuit de veilige omgeving.

  Wij begrijpen dat dit erg omslachtig klinkt. Wij zijn dat ook met u eens. Echter zoals eerder vermeld gaat het om een aanpassing van de wetgeving, waardoor wij genoodzaakt zijn om ons hieraan te houden.

  Voor elektronisch contact met de praktijk, kan u uiteraard ook gebruik maken van de E-consult functie van mijngezondheid.net.

 • 2 oktober 2017

  Een veel voorkomende vraag / melding van patiënten betreft een foutmelding die gegeven wordt wanneer men voor de eerste keer probeert  in te loggen. Deze  gaat over het niet bekend zijn van het BSN nummer bij de huisarts. Hierop komt het advies om contact op te nemen met de huisarts of apotheker.

  Vreemd genoeg heeft deze melding niet direct te maken met het niet bekend zijn van uw BSN nummer bij ons, maar met het nog niet aangemeld zijn van uw persoon bij mijngezondheid.net via onze praktijk.

  Wat u dient te doen:

  – geef uw email adres door aan onze assistente (dit kan telefonisch of tot 1 jan 2018 via praktijkhetkruispunt@gmail.com en praktijkspreeuw@gmail.com)

  – wij zullen u dan aanmelden en een uitnodiging versturen waarna u kunt inloggen.

 • 2 oktober 2017

  Sinds het begin van 2017 zijn wij met de praktijk bezig om het kwaliteitskeurmerk van de huisartsen vereniging te verkrijgen. Recent hebben we de eerste audit gehad en hierbij is de uitspraak gekomen dat wij voldoen aan de eisen om het kwaliteitskeurmerk te mogen dragen!

  Wat houdt dit in?
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren van de praktijk.

  Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

  Noemenswaardige kwaliteit op het gebied van praktijkvoering, medisch handelen en patiëntenoordeel. Het keurmerk zorgt voor transparantie en laat zien dat de praktijk gericht werkt aan kwaliteitsverbetering naar de landelijk vastgestelde normen.

  Eerste merkbare veranderingen voor de patiënt.

  Één van de eisen om dit keurmerk te mogen dragen is veiligheid van medische informatie. Als gevolg hiervan hebben wij de nieuwe website gelanceerd en zal de vorige praktijk website per 1 januari 2018 komen te vervallen. Tevens zullen de oude email adressen (praktijkhetkruispunt@gmail.com en praktijkspreeuw@gmail.com) komen te vervallen per 1 januari. Het is de bedoeling dat u vragen via “mijngezondheid.net” stelt.

  Indien dit niet mogelijk is (bv omdat u niet in kan loggen of omdat u vragen over een patient wil stellen) zal het nieuwe email adres praktijkhetkruispunt@ezorg.nl per 1-1-2018 in gebruik worden genomen.