« terug naar vorige pagina

Onze dienstverlening

Waarvoor kunt u bij de huisarts allemaal terecht?

Er zijn vele zaken waarvan het voor iedereen duidelijk is dat men daarvoor bij de huisarts terecht kan. Echter de laatste jaren zijn er door de ontwikkelingen steeds meer gespecialiseerde zorgsoorten waarvoor u bij uw huisarts terecht kan.

Klikt u hieronder op de verschillende typen zorg voor meer informatie.

Verschillende typen zorg

 • COPD-patiënten
  COPD-patiënten ontvangen elk jaar een oproep voor controle door onze praktijkondersteuner. Tijdens deze controle bespreekt de praktijkondersteuner uw klachten met u. Ook kan uw longfunctie worden gecontroleerd.

  Gebruikt u inhalatiemedicatie, maar hebt u geen oproep ontvangen? Dan vragen wij vriendelijk om zelf contact op te nemen met de praktijk voor een afspraak met onze praktijkverpleegkundige.

  Preventief onderzoek naar COPD
  Bent u 40 jaar of ouder, rookt u of hebt u dat gedaan en hebt u last van hoesten en benauwdheid? Dan is het verstandig om de COPD-risicotest in te vullen.
  Indien u een afwijkende uitslag heeft, maakt u dan een afspraak bij onze praktijkondersteuner voor een intake en spirometrie (longfunctie onderzoek).
  Als u op tijd ontdekt dat u COPD hebt, valt er nog veel gezondheidswinst te behalen.

 • U kunt voor uw driemaandelijkse overleg terecht op het diabetesspreekuur van onze praktijkondersteuner.
  Voor het jaarlijkse overleg kunt u terecht bij uw huisarts.

  Tijdens dit overleg kunnen de volgende onderwerpen met u besproken worden:

  • uw welbevinden
  • symptomen van laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie): hongergevoel, transpireren, hartkloppingen, trillen of verwardheid
  • symptomen van hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie): veel dorst, veel plassen en moeheid
  • uw leefstijl: voedings- en bewegingspatroon
  • uw lichaamsgewicht en bloeddruk
  • de laboratoriumwaarden van uw bloed en urine: HbA1c (gemiddelde bloedsuikerwaarde) en nuchtere glucosewaarde
  • als u insuline gebruikt, bespreekt u eventueel ook de dagcurve
  • de uitslag van de fundusfoto (ogen)
  • voetonderzoek
  • medicatie voor diabetes, bloeddruk en cholesterol
  • uitleg over diabetes mellitus type 2
  • uw vragen
  • een vervolgafspraak

  Wij vragen u om ongeveer een week van tevoren bloed te laten afnemen. Het laboratoriumonderzoek valt onder uw eigen risico.

  Uw huisarts krijgt alle informatie van het diabetesspreekuur en is dus steeds op de hoogte.

 • Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk.

  Inleiding
  Bij emotionele of psychische problemen wordt uw huisarts ondersteund door Nico de Vos, onze Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

  De POH-GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten.

  De POH-GGZ heeft de juiste kennis en achtergrond om u snel en binnen uw eigen huisartsenpraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten.

  Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH-GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In veel gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk.

  Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen?
  U kunt met diverse klachten bij de POH-GGZ terecht. Zowel sociale als psychische problemen, overspannenheid, slaapproblemen, piekeren, rouwverwerking, depressie, opvoedkundige problemen, mentale begeleiding bij een chronische aandoening of andere problemen waar u zelf niet uit kunt komen, zijn zaken waarbij de POH-GGZ u hulp kan bieden of u kan helpen een passende oplossing te vinden.

  In een gesprek brengt de POH-GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

  Vervolgens adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de POH-GGZ of verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling .

  Doorverwijzingen
  De mogelijkheden die er zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn divers. Daarom is het goed om te weten dat de POH-GGZ als deskundig en betrouwbaar aanspreekpunt voor u klaar staat om u met alle kennis en ervaring zo goed mogelijk te helpen. De POH-GGZ kan in overleg met uw huisarts besluiten u door te verwijzen naar hulpverlening die u nog beter van dienst kan zijn. U kunt hierbij denken aan een GZ psycholoog, GGZ instelling of maatschappelijk werk via de sociale wijkteams. De POH-GGZ is op de hoogte van al deze soorten hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren.

  Medicatie
  De POH-GGZ schrijft zelf geen medicijnen voor. Mocht dit echter nodig zijn, dan kan uw huisarts dit doen.

  Uw privacy
  Alle gesprekken met de POH-GGZ zijn strikt vertrouwelijk. De POH-GGZ zal alleen met uw huisarts bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn en welke doelen u samen wilt bereiken.

  Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?
  U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH-GGZ gepland.  Na het eerste gesprek zal de POH-GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

  Kosten
  Aan de gesprekken met de POH-GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

  Annuleren van een gesprek
  We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw afspraak gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

 • Het hart- en vaatziektenspreekuur is bedoeld voor patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Belangrijke risicofactoren voor deze aandoeningen zijn bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte en roken. Het hart- en vaatziektenspreekuur is ook voor patiënten die al hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt en niet meer onder behandeling zijn van een specialist.

  Behoort u tot een van deze twee groepen, dan wordt u jaarlijks gecontroleerd op het hart- en vaatziektenspreekuur. Dit spreekuur, ook wel genoemd cardiovasculair risicomanagement, is in handen van onze praktijkondersteuners. Tijdens de controle wordt een risicoprofiel opgesteld.

  De behandeling van hart- en vaatziekten is maatwerk en wordt vastgelegd in een individueel behandelplan dat we zo veel mogelijk afstemmen op uw behoefte. De frequentie waarmee controle plaatsvindt, verschilt per risicogroep.

  U wordt voor het hart- en vaatziektenspreekuur opgeroepen of u hebt al een afspraak. Voorafgaand aan dit spreekuur moet er een bloed- en urineonderzoek plaatsvinden. Wilt u zich hiervoor nuchter melden bij het laboratorium en uw formulier en ochtendurine meenemen? Urinepotjes zijn af te halen bij de praktijk en bij het laboratorium.

  Krijgt u elk jaar een oproep, maar dit jaar niet? Neemt u dan contact op met onze assistente. Ook als u denkt dat u in aanmerking komt voor ons hart- en vaatziektenspreekuur, dan horen wij dat graag van u.

 • De huisarts doet ook veel kleine ingrepen. Hiervoor dient u een afspraak te maken om te beoordelen of de ingreep door de huisarts gedaan kan worden.

  U kunt bij ons terecht voor onder andere:
  – Spiraaltje plaatsen (30 min). Voor het verwijderen van een spiraaltje kunt u terecht op het reguliere spreekuur (10 min).
  – Verwijderen van moedervlek of bultje (30 min).
  – Biopsie van verdachte plekjes (30 min).
  – Injecties in ontstoken gewrichten en slijmbeurzen (30 min).
  – Ingegroeide teennagels (30 min).

 • Wij helpen u naar een rookvrije toekomst
  Er zijn veel goede redenen om te stoppen met roken. U wilt het zelf graag of uw arts / specialist heeft stoppen geadviseerd. U wilt wel stoppen, maar hoe? Meldt u dan aan voor ons speciale zorgprogramma ‘Stoppen met roken’. Wij geven u de ondersteuning die nodig is om echt van het roken af te komen.

  Stoppen met roken gaat niet vanzelf
  Om te stoppen met roken is moed, doorzettingsvermogen en motivatie nodig. Wij helpen u met intensieve persoonlijke begeleiding door een ervaren zorgverlener. Samen gaan we op zoek naar de beste manier voor u om te stoppen met roken.

  Uw individuele programma
  Voor het samenstellen van uw persoonlijke programma bespreekt u samen met de praktijkondersteuner welke eventuele belemmeringen u tegen kunt komen en hoe u deze het best kunt omzeilen of overwinnen. Er is veel mogelijk. Het gaat om de beste manier voor u. Natuurlijk bepreken we ook of u hulpmiddelen nodig heeft en welke.

  Er is wat ons betreft niet één weg die leidt naar het stoppen met roken, samen gaan we op zoek naar de weg die het beste is voor u persoonlijk.

  Kosten
  Uw zorgverzekering vergoedt het stoppen met roken en de eventuele hulpmiddelen. De hulpmiddelen worden alleen vergoed als u ook coaching volgt. De kosten komen ten laste van uw eigen risico. Maar wat kosten sigaretten u per jaar? Kies voor een gezonde rookvrije toekomst en bespaar vele euro’s.

  Meer informatie en aanmelden
  Voor meer algemene informatie over stoppen met roken, klik hier.

  Indien u meer informatie over ons programma wilt en/of zich wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de assistente of de praktijkondersteuner.

 • Er bestaan veel verschillende soorten wratten, die elk andere kenmerken hebben.

  De meeste wratten worden veroorzaakt door een virus (humaan papillomavirus). Als dit virus in contact komt met uw huid, kunt u een wrat krijgen. Het is niet bekend waarom de één wel wratten krijgt en de ander niet.

  Wanneer naar de huisarts?
  Als u geen last heeft van de wratten, hoeft u geen contact op te nemen met de huisarts. De meeste wratten verdwijnen vanzelf.

  Wanneer u wél last heeft of de wratten ontsierend vindt, kunt u een afspraak met de assistente maken 24/7 via Mijngezondheidsnet
  of bellen op werkdagen.

  Ook is het verstandig om een afspraak te maken als u twijfelt of er wel sprake is van een wrat, omdat de wrat gaat bloeden, van kleur verandert, pijn doet of voorkomt bij een kind jonger dan 4 jaar.

  Genitale wratten kunnen vanwege de grote besmettelijkheid het best wel behandeld worden.

  Voor meer informatie over wratten klik hier.