« terug naar vorige pagina

Over de praktijk

De zorg voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid voor onze patiënten staat centraal. Daarbij streven wij ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren, zonder daarbij de individualiteit van de patiënt uit het oog te verliezen.

Hierbij gaan wij ervan uit, dat het bereiken van het optimale niveau een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel patiënt als zorgverlener. In dat kader zal altijd een dialoog gevoerd worden. Vervolgens vinden wij het onze plicht om te streven naar maximale kennis en vaardigheden van de zorgverleners. Om deze te waarborgen zullen (na-)scholingen, opleidingen en trainingen, maar vooral ook samenwerking met alle andere zorgverleners in eerste- en tweedelijn, worden benut.

Wij willen voldoen aan de landelijk gestelde richtlijnen voor kwaliteit en zijn bezig om het kwaliteitskeurmerk van de NHG te behalen.

 

Praktijk folder januari 2022